print

Zasadnutia AS PF UMB 2016

Plánované zasadnutia AS PF UMB v ZS 2016:

8. novembra 2016 (utorok)

6. decembra 2016

Kontaktný formulár

=