RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie. 
Profesor 
jaroslav.uhel@umb.sk
C 301 
048 446 4958

Profesori

Piotr Kunce | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Piotr Kunce
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
pkunce@umb.sk
C327 
048 446 4955
Sokol Milan, prof. akad.mal. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sokol Milan, prof. akad.mal.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
milan.sokol@umb.sk
C327 
048 446 4955
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie. 
Profesor 
jaroslav.uhel@umb.sk
C 301 
048 446 4958

Docenti

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.valachova@umb.sk
C 302 
048 446 4959

Odborní asistenti

Ing. Michal Bartko, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Michal Bartko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre rozvoj PF UMB 
Odborný asistent 
michal.bartko@umb.sk
301 
048 446 4958
akad. mal. Eva Hnatová, ArtD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.
Zástupkyňa vedúceho katedry 
Odborná asistentka 
eva.hnatova@umb.sk
C 302 
048 446 4959
PaedDr. Ján Husár, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jan.husar@umb.sk
329 
048 446 4951
Mgr. Lenka Lipárová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lenka.kasacova@umb.sk
C316 
048 446 4953
PaedDr. Pondelíkova Renáta, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Pondelíkova Renáta, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Renata.Pondelikova@umb.sk
 
048 446 953
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
emilia.rigova@umb.sk
C 317 
048 446 4956
PaedDr. Katarína Sokolová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, zástupca vedúceho katedry 
Odborná asistentka 
katarina.sokolova@umb.sk
C316 
048 446 4953

Nepedagogickí zamestnanci

Barbora Vigašová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Barbora Vigašová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
barbora.vigasova@umb.sk
C318 
048 446 4952

Kontaktný formulár

=