RSS RSS print

Voľné pracovné miesta - vhodné aj pre absolventov (II. stupeň, sociálna práca)

  1. Odborný pracovník pre realizáciu náhradnej rodinnej starostlivosti - sociálny pracovník. Viac info na: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/vpm-prilohy/OUBB/V%C3%BDberov%C3%A9%20konanie%20BB%2001-2017-VZ_1_675302.pdf
  2. Odborník so zameraním na podporu práce s rodinou - rodinný asistent. Viac info na: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/vpm-prilohy/OUBB/V%C3%BDberov%C3%A9%20konanie%20BB%2002-2017-VZ_1_675305.pdf

Kontaktný formulár

=