RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
alzbeta.gregorova@umb.sk
A 005/1 
048 446 4781

Profesori

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry 
Profesorka 
anna.hudecova@umb.sk
A4 
048 446 4783

Docenti

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
alzbeta.gregorova@umb.sk
A 005/1 
048 446 4781
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou 
Docent 
peter.jusko@umb.sk
AB 317 alebo A 003 
048 446 4224

Odborní asistenti

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ERASMUS+, koordinátorka pre prax 
Odborná asistentka 
katarina.kurcikova@umb.sk
A 002 
048 446 4780
PhDr. Peter Papšo, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Peter Papšo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ 
Odborný asistent 
peter.papso@umb.sk
A 006 
048 446 4784
PhDr. Marek Stachoň, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, tajomník katedry, podpredseda AS PF UMB 
Odborný asistent 
marek.stachon@umb.sk
A 006 
048 446 4784
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka pre prax, katedrová koordinátorka WEB stránky 
Odborná asistentka 
michaela.savrnochova@umb.sk
A 002/1 
048 446 4785
Mgr. Jana Šolcová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS 
Odborná asistentka 
jana.solcova@umb.sk
A 215 
048 446 4525

Nepedagogickí zamestnanci

Vladimíra Sestrienková | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vladimíra Sestrienková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
vladimira.sestrienkova@umb.sk
A005 
048 446 4782

Kontaktný formulár

=