RSS RSS print

Pedagogická prax priebežná

Pedagogická prax priebežná sa realizuje:

 • v 1. ročníku Mgr. štúdia v letnom semestri
 • v 2. ročníku Mgr. štúdia v zimnom semestri

Vedúci priebežnej praxe je PhDr. Miroslav Valica, PhD. (A 111, 048/446 4315, miroslav.valica@umb.sk)

Na stiahnutie:

- Požiadavky na realizáciu a hodnotenie priebežnej pedagogickej praxe

Prílohy portfólia pre priebežnú pedagogickú prax (do portfólia treba usporiadať v tomto poradí):

 • plán odbornej učiteľskej praxe
 • charakteristika školy
 • charakteristika triedy
 • charakteristika vybraného žiaka
 • protokol z pedagogického pozorovania
 • námety k pedagogickému pozorovaniu
 • projekt vyučovacej jednotky (podľa vzoru z Teórie a didaktiky EV1)
 • sebahodnotenie študenta na praxi
 • priebežné hodnotenie študenta cvičným učiteľom
 • záverečné hodnotenie študenta cvičným učiteľom

Aktuálne informácie o praxi nájdete tiež na webovej stránke KEOV v konte PhDr. Miroslava Valicu, PhD - Oznamy pre študentov.

Upozornenie: pri vypisovaní tlačiva Charakteristika žiaka MUSÍ študent používať len označenie žiak/žiačka z dôvodu ochrany osobných údajov dieťaťa.

Kontaktný formulár

=