RSS RSS print

Pedagogická prax v ŠP Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Záverečná prax /projekt (2. ročník, letný semester):

Materiály k záverečnej praxi pre študentov internej formy štúdia:
Pokyny
Prílohy
Príloha E1
Príloha E3

Materiály k záverečnej praxi pre študentov externej formy štúdia:
Pokyny
Prílohy

 

 

 

Kontaktný formulár

=