RSS RSS print

Pedagogická prax v ŠP Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Teória rozvoja osobnosti žiaka s praxou (1. ročník, denné štúdium, letný semester):

  • Pokyny k praxi
  • Pozorovací protokol 1
  • Pozorovací protokol 2
  • Pozorovací protokol 3
  • Rozdelenie študentov na prax

 

Pedagogická prax v škole/projekt (3. ročník, letný semester):

 

 

 

Kontaktný formulár

=