RSS RSS print

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov (termín od 6. 2. 2017 do 17. 2. 2017) 

Je nutné, aby si každý študent denného aj externého štúdia zapísal do zápisného listu v rámci spresňujúceho zápisu predmety štátnych skúšok!

Tento krok je povinný študent urobiť sám ako vyjadrenie, že plánuje obhajovať záverečnú prácu v májovom, júnovom  alebo augustovom termíne 2017.

V prípade, ak si študent nezapíše predmety štátnych skúšok, nebude možná jeho účasť na štátnych skúškach v tomto akademickom roku.

 

http://www.pdf.umb.sk/studium/spresnujuci-zapis-pre-vsetkych-studentov-pf-umb-letny-semester-2016-2017.html

Kontaktný formulár

=