RSS RSS print

Výučba predmetu Autodidaktika dospelých

Výučba predmetu: Autodidaktika dospelých (115 PgAjdm; 115 PYAjdm; 115 PgSjdm; 115 PYSjdm) bude prebiehať v blokoch, od 8.15 hod.  v miestnosti RC001, v nasledovných termínoch:

  • 27. 2. 2017
  • 20. 3. 2017
  • 27. 3. 2017
  • 3. 4. 2017
  • 10. 4. 2017

                                                                                                                                           PhDr. Andrea Bontová, PhD.

Kontaktný formulár

=