RSS RSS print

Oznam pre 1. roč. Bc. - denné štúdium

Po zvážení všetkých okolností som rozhodol, že výučba v predmete "Základy andragogiky" bude prebiehať v termíne podľa platného rozvrhu LS 2017 ( štvrtok 1.-4. vyučovacia hodina).

 

                                                                                                          prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

 

Kontaktný formulár

=