RSS RSS print

Oznam pre 1. r. Bc - denné štúdium

 

Predmet "Základy práva" s p. doc. JUDr. V. Júdom, PhD. bude prebiehať na Právnickej fakulte UMB BB, Komenského ul.20. 

 Žiadame študentov o včasný príchod do priestorov vestibulu Právnickej fakulty. Miestnosť bude v krátkom čase upresnená. 

 

                                                                                                                                    PhDr. Andrea Bontová, PhD.

Kontaktný formulár

=