RSS RSS print

Členovia CEV PF UMB

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. |
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, vedúci Centra edukačného výskumu PF UMB 
Docent 
stefan.porubsky@umb.sk
C 228/1 
048 446 4859

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. |
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
denisa.sukolova@umb.sk
C 101 / A 213 
048 446 4717 / 4524

Mgr. Petra Fridrichová, PhD. |
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Výskumná pracovníčka, vedecko-výskumný pracovník 
 
petra.fridrichova@umb.sk
č.dv. 213 
048 446 4524

Ing. Tomengová Alena, PhD. |
Ing. Tomengová Alena, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
alena.tomengova@umb.sk
A213 
048 446 4524

PhDr. Martina Lacková |
PhDr. Martina Lacková
Referentka, Projektová manažérka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
martina.lackova@umb.sk
A 212 
048 446 4517

 

 

Kontaktný formulár

=