RSS RSS print

Centrum edukačného výskumu

Oznamy

Kde nás nájdete:

Centrum edukačného výskumu
Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

2. poschodie
telefón: 048 446 4524

Profil CEV

Členovia CEV

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka
Ing. Tomengová Alena, PhD.
Funkcia: Výskumná pracovníčka